Partnerzy

INSTYTUT GLOBALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wspieramy inicjatywy z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn niesprawiedliwości i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju. Dążymy do tego, aby współpraca rozwojowa była oparta na priorytetach wypracowanych przez ludzi z krajów Południa.
Szerzymy w Polsce świadomość odpowiedzialności globalnej i współzależności, w duchu wartości partycypacji i równości.