wymiany ubrań (BDKJ)

Konkurs na najlepsze pomysły  jak wcielać w życie i promować idee odpowiedzialnej konsumpcji - rozstrzygnięty!

Wszystkie zwycięskie pomysły znajdziecie online! Gratulujemy!
Wszystkie zwycięskie konkursy są zaznaczone gwiazdką. To, które miejsce zajął dany pomysł: pierwsze, drugie czy trzecie, zostanie ogłoszone podczas Rozdania Nagród Na Najlepsze Europejskie Działanie, które odbędzie się w Bonn w trakcie Youth Summit for Ethical Consumption

W międzyczasie wszystkie cudowne pomysły, które otrzymaliśmy, będziemy umieszczać na naszej Best Practice Platform


O zakończonym konkursie:

Jakie projekty można było zgłaszać?
I SHOP FAIR jest otwarte na każdą inicjatywę,która pozwala ludziom zrozumieć lub wcielać w życie idee odpowiedzialnej konsumpcji!

Kto mógł wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogły brać udział zespoły złożone z minimum 2 osób.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) poniżej 20 roku życia
b) 20 +
Do konkursu zaprosiliśmy wszystkich, bez względu na miejsce pochodzenia/urodzenia.
formularz zgłoszeniowy

Zwycięzcom zostaną rozdane nagrody:

1. miejsce: 1000€

2. miejsce: 500€

3. miejsce: 250€

Dodatkowo zwycięzcy otrzymają refundację kosztów podróży i uczestnictwa w europejskim spotkaniu na temat etycznej konsumpcji w dniach 19-21 czerwca 2015 roku w Niemczech.