Kontakt

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Ewa Wajda
ewa.wajda@igo.org.pl

ul. Noakowskiego 10 lok. 6A
Klatka II, piętro III
00-666 Warszawa